Alle lezingen gaan door in het auditorium van het Gallo-Romeins museum

en vangen aan om 20 uur.

 

De toegang is gratis

 

 

Donderdag 6 december 2018.

Biomimicry: design van het leven door Christiaan Thoen.

 

Christiaan Thoen is hydrobioloog, co-auteur van MeNS en wetenschapscommunicator van de UAntwerpen.

Biomimicry probeert de beste "slimmigheidjes" in de natuur op te sporen en te vertalen naar technische innovaties voor onze eigen menselijke economie en samenleving.

Design van het leven richt de focus op de natuur als leermeester om ons leven te kunnen verbeteren, vergemakkelijken en perfectioneren.

 

"De natuur leert ons begrijpen waarom we hier zijn. Het is zo spannend dat het een schande zou zijn om die kans te missen en je leven te beëindigen zonder te begrijpen wat er allemaal te begrijpen is"

Richard Dawkins,evolutiebioloog.

 

Donderdag 7 februari 2019.

Luik Vlaams? Het leven van prins-bisschop Jan van Vlaanderen door Koenraad Nijssen.

 

Gwijde van Dampierre, de beroemde graaf van Vlaanderen en Namen, probeerde al anderhalve eeuw voor de Bourgondiërs een groot rijk uit te bouwen in de Nederlanden. Hij probeerde grip te krijgen op de Maasvallei door één van zijn vele zonen, Jan, te laten kiezen tot prins-bisschop.

Dat lukte, maar veel geluk bracht het niet ...

 

Zondag 10 februari 2019 om 15u.

Geleid bezoek aan tentoonstelling Stonehenge

 

Gratis voor leden, niet-leden betalen €10,- ter plaatse.

Gelieve hiervoor in te schrijven vóór 31 januari via info@klgog.be


 

Donderdag 7 maart 2019.

Oorlogsellende en stagnatie in Loon (16de-18de eeuw) door Stefan Lycops.

 

Stefan Lycops, historicus en bestuurslid van het Historisch Studiecentrum Alden Biesen, duikt met ons in het verleden van onze eigen provincie.

Dat onze regio de 19de eeuw binnenstapte met een zekere achterstand op economisch gebied t.o.v. de rest van Vlaanderen, heeft vele redenen. De zwarte tol die de vele oorlogen en voorbijtrekkende troepen -ondanks de neutraliteit van het Prinsbisdom Luik- van de 16de tot de 18de eeuw eiste, zit er zeker voor iets tussen.

We dompelen u onder in het lief en leed van onze voorouders in deze roerige tijden, aan de hand van talloze getuigenissen.

 

Donderdag 4 april 2019.

Familienaamgeving in Vlaanderen en in Limburg in het bijzonder

door Vic Mennen.

 

De spreker, een gepensioneerd leraar Nederlands-Engels, publiceerde meerdere toponymische studies en als lid van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie maakte hij deel uit van de redactie van het Woordenboek van de Vlaamse gemeentenamen (2010) en het tweedelige Woordenboek van de Vlaamse Waternamen (2016-2018).

 

In zijn lezing onderzoekt hij de waarde van de naamgeving vroeger en nu, overloopt hij de historiek van de naamgeving, welke naamgevingsmotieven lagen aan de basis van onze huidige achternamen.

Vooral de Limburgse namen worden in de kijker geplaatst en wij onderzoeken aan de hand van kaartenmateriaal de geografische verspreiding van namen.

 

 

 

Donderdag 11 april 2019.

Praatjes met plaatjes door stadsarcheoloog Dirk Pauwels.

 

Lezing over de recente opgravingen die in Tongeren plaats gehad hebben en die momenteel nog in uitvoering zijn.

 

 

 

 

 

Donderdag 2 mei 2019.

De opgravingen van een grafveld op de Heufkensberg (Koninksem) door Annelies De Raymaeker.

Door archeologen van het Studiebureau Archeologie werden tussen juli 2017 en februari 2018 opgravingen uitgevoerd op een terrein "op de Heufkens" langs de Paardsweidestraat te Koninksem. Er werden 54 crematiegraven, 11 inhumatiegraven en 17 deposities aangetroffen. Er werden zowel graven aangetroffen met enkel het beenderpakket als graven met aardewerken recipiënten, glazen en metalen voorwerpen als bijgave.

 

Donderdag 6 juni 2019.

Hoe Phil ... Bosmans werd door Rombout Nijssen.

 

In 2017 deed Rombout Nijssen op vraag van "huis van Phil" onderzoek naar het leven van Phil Bosmans.

De dagboeken van Phil waren daarbij zijn voornaamste bronnen.

In "Verbeter de wereld", het boek dat hij samen mer Rick De Leeuw over Phil schreef, belicht hij hoe zes gebeurtenissen, ondernemingen of ontmoetingen van Phil tussen zijn achttiende en zijn veertigste bepalend geweest zijn voor zijn leven en voor de keuzes die hij maakte.

 

Rombout vertelt enthousiast over Phil.

Als je het verhaal uit zijn mond hoort, wordt het nog concreter en menselijker dan in het boek beschreven wordt.

Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap te Tongeren


Deze website werd gerealiseerd met de steun van de stad Tongeren.

CONTACTEER ONS

Maastrichterstraat 10

3700 Tongeren

012 80 00 92

OPENINGSUREN LEESZAAL STADSARCHIEF


Maandag:08:30-12:00 en 13:00-17:00

Dinsdag: 08:30-12:00 en 13:00-17:00

Woensdag: 08:30-12:00 en 13:00-17:00

Donderdag: 08:30-12:00 en 13:00-18:30

Vrijdag: 08:30-12:00