Alle lezingen gaan door in het auditorium van het Gallo-Romeins museum

en vangen aan om 20 uur.

 

De toegang is gratis

 

 

Donderdag 4 oktober 2018.


Prehistorie en historie van het Hemelse Rijk door Jef Abbeel.


 

Jef Abbeel, licentiaat klassieke filologie en geschiedenis, gaat terug in de tijd en bespreekt de evolutie van China tussen ca. 3000 voor JC. en nu, van keizer Qin tot president Xi Jinping.

De grote filosofen rond 500 voor JC, de bouw van de Grote Muur, de rol van de Vlamingen in zowel de 13de als de 17de eeuw, dit alles komt aan bod.

Verder vergelijkt hij het China van onder de keizers met dat onder het communistisch regime, en de Chinese maatschappij met de onze.

 

 

Donderdag 8 november 2018.


De Duitse glasnegatieven tijdens WO I in Vlaanderen  en in Brussel


door Robrecht Janssen.


 

Robrecht Janssen werkt voor het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) in Brussel. Hij coƶrdineerde het tentoonstellingsluik van het wetenschappelijk project "De Duitse negatieven" in Vlaanderen en in Brussel.

In het voorjaar van 1917 startte de Duitse bezetter met een opmerkelijk project: het fotografisch inventariseren van alle belangwekkende kunstwerken en monumenten op Belgisch grondgebied.

Een team van ongeveer dertig Duitse kunsthistorici en fotografen doorkruiste het hele land en maakte meer dan 10.000 fotografische opnamen.

Enkele jaren na het einde van WO I kon de volledige collectie opgekocht worden door de Belgische Staat.

In zijn lezing zal dieper ingegaan worden op de organistaie en context van het Duitse project en de relevantie van deze collectie vandaag, ook voor het Limburgse en meer specifiek het Tongerse erfgoed.

 

Donderdag 6 december 2018.


Biomimicry: design van het leven door Christiaan Thoen.


 

Christiaan Thoen is hydrobioloog, co-auteur van MeNS en wetenschapscommunicator van de UAntwerpen.

Biomimicry probeert de beste "slimmigheidjes" in de natuur op te sporen en te vertalen naar technische innovaties voor onze eigen menselijke economie en samenleving.

Design van het leven richt de focus op de natuur als leermeester om ons leven te kunnen verbeteren, vergemakkelijken en perfectioneren.

 

"De natuur leert ons begrijpen waarom we hier zijn. Het is zo spannend dat het een schande zou zijn om die kans te missen en je leven te beƫindigen zonder te begrijpen wat er allemaal te begrijpen is"

Richard Dawkins,evolutiebioloog.

 

Donderdag 7 februari 2019.


Jan van Vlaanderen door Koenraad Nijssen.


 

Donderdag 7 maart 2019.


Oorlogsellende en stagnatie in Loon (16de-18de eeuw) door Stefan Lycops.


 

Stefan Lycops, historicus en bestuurslid van het Historisch Studiecentrum Alden Biesen, duikt met ons in het verleden van onze eigen provincie.

Dat onze regio de 19de eeuw binnenstapte met een zekere achterstand op economisch gebied t.o.v. de rest van Vlaanderen, heeft vele redenen. De zwarte tol die de vele oorlogen en voorbijtrekkende troepen -ondanks de neutraliteit van het Prinsbisdom Luik- van de 16de tot de 18de eeuw eiste, zit er zeker voor iets tussen.

We dompelen u onder in het lief en leed van onze voorouders in deze roerige tijden, aan de hand van talloze getuigenissen.

 

Donderdag 4 april 2019.


Familienaamgeving in Vlaanderen en in Limburg in het bijzonder


door Vic Mennen.


 

De spreker, een gepensioneerd leraar Nederlands-Engels, publiceerde meerdere toponymische studies en als lid van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie maakte hij deel uit van de redactie van het Woordenboek van de Vlaamse gemeentenamen (2010) en het tweedelige Woordenboek van de Vlaamse Waternamen (2016-2018).

 

In zijn lezing onderzoekt hij de waarde van de naamgeving vroeger en nu, overloopt hij de historiek van de naamgeving, welke naamgevingsmotieven lagen aan de basis van onze huidige achternamen.

Vooral de Limburgse namen worden in de kijker geplaatst en wij onderzoeken aan de hand van kaartenmateriaal de geografische verspreiding van namen.

 

 

 

 

Donderdag 2 mei 2019.


De opgravingen van een grafveld op de Heufkensberg (Koninksem) door Annelies De Raaymaeker.


 

Donderdag 6 juni 2019.


Hoe Phil ... Bosmans werd door Rombout Nijssen.


 

In 2017 deed Rombout Nijssen op vraag van "huis van Phil" onderzoek naar het leven van Phil Bosmans.

De dagboeken van Phil waren daarbij zijn voornaamste bronnen.

In "Verbeter de wereld", het boek dat hij samen mer Rick De Leeuw over Phil schreef, belicht hij hoe zes gebeurtenissen, ondernemingen of ontmoetingen van Phil tussen zijn achttiende en zijn veertigste bepalend geweest zijn voor zijn leven en voor de keuzes die hij maakte.

 

Rombout vertelt enthousiast over Phil.

Als je het verhaal uit zijn mond hoort, wordt het nog concreter en menselijker dan in het boek beschreven wordt.

Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap te TongerenDeze website werd gerealiseerd met de steun van de stad Tongeren.

CONTACTEER ONS


Maastrichterstraat 10

3700 Tongeren

012 80 00 92

OPENINGSUREN LEESZAAL STADSARCHIEFMaandag:08:30-12:00 en 13:00-17:00

Dinsdag: 08:30-12:00 en 13:00-17:00

Woensdag: 08:30-12:00 en 13:00-17:00

Donderdag: 08:30-12:00 en 13:00-18:30

Vrijdag: 08:30-12:00