Alle lezingen gaan door in het auditorium van het Gallo-Romeins museum

en vangen aan om 20 uur.(tenzij anders vermeld)

 

De toegang is gratis

 


 


 

 • donderdag 6 oktober:

  Wijvenwereld. Vrouwen in de middeleeuwen door Chanelle Delameilleure.


  Bij de term ‘middeleeuwen’ denk je aan heel wat zaken, maar niet meteen aan vrouwenrechten. De middeleeuwen hebben inderdaad een onfortuinlijke reputatie. Deze ‘donkere’ periode zou erg gewelddadig en brutaal geweest zijn. Mannen zwaaiden de plak en vrouwen hadden niets te zeggen, zo luidt het cliché. Maar klopt dat? In deze lezing presenteert historica Chanelle Delameillieure een ander beeld. Aan de hand van talrijke voorbeelden uit de laatmiddeleeuwse Zuidelijke Nederlanden, de regio die ruwweg overeenkomt met België vandaag, illustreert ze dat veel vrouwen een actieve rol in de maatschappij opnamen. Door het vizier op ambachtsvrouwen, erfdochters, ondernemers, leraressen en prostituees te richten, wordt duidelijk dat de middeleeuwse samenleving veel kleurrijker en gesofisticeerder was dan ze steevast wordt afgebeeld. Delameillieure legt uit waar ons foutief beeld over de middeleeuwse vrouw vandaan komt en hoe onderzoekers informatie over de levens van gewone vrouwen opspeuren. Tijdens deze lezing wordt duidelijk over welke opties en rechten vrouwen beschikten en tegen welke beperkingen zij aanbotsten. Kortom, deze lezing veegt de vloer aan met het cliché van de middeleeuwse passieve huisvrouw!


 • donderdag 3 november: een momentopname in de beeldvorming van de Romeinse stad Tongeren door Alain Vanderhoeven.

  De lezing geeft een overzicht van de archeologie en geschiedenis van Romeins Tongeren aan de hand van de resultaten van onderzoek van de voorbije decennia. Ze bestaat uit drie delen: Tongeren in de vroeg-Romeinse periode (ca. 10 v.Chr. – 69/70), in de midden-Romeinse tijd (laatste kwart 1ste eeuw tot 3de eeuw) en in de laat-Romeinse periode (4de eeuw en eerste helft van de 5de eeuw). Aan bod komt hoe de stad er uitzag en welke functie of betekenis ze had in de Romeinse tijd

 • donderdag 1 december: In Memoriam Henry Baillien.
 • Henry Baillien is Tongerens bekendste historicus. Hij was vier decennia lang stadsarchivaris en mag beschouwd worden als de grondlegger van de (moderne) Tongerse geschiedschrijving.
  Omdat we ook "vieren" dat 350 jaar geleden de Frans-Hollandse Oorlog begon, koppelen we de in-memoriam-avond aan deze herdenking. We hebben sprekers uitgenodigd die Henry zeker had willen horen én die te maken hebben met zijn onderzoeksdomein.
  Peter Schulpen, archivaris in Sittard-Geleen, vertelt over de Frans-Hollandse Oorlog en het platbranden van Sittard in 1677, een gebeurtenis quasi identiek aan De Grote Brand in Tongeren.
  Rijksarchivaris Rombout Nijssen komt vervolgens vertellen over het bijzondere militair archief van Vincennes in Frankrijk. Behalve een rijkdom aan kaarten bevat dit ook heel bijzondere archieven voor deze streek.
  Afsluiten doen we met Wim Dijkman die zal ingaan op de inname van Maastricht en de figuur d'Artagnan. De verovering van Maastricht leidde rechtstreeks tot de vernietiging van Tongeren.

 • donderdag 2 februari: de Romeinse heerbaan door Robert Nouwen.
 • donderdag 2 maart: de geschiedenis van de Jenever door Davy Jacobs.
 • donderdag 6 april: graffiti in de basiliektoren door Elke Wesemael. 
 • donderdag 4 mei: grafstenen in de kloostergang door Luc Christiaens.
 • donderdag 1 juni: Tongeren de slag bij Lafelt (1747) door Julien Daenen. • De lezingenreeksSPRAAKWATER’ start in oktober en kan gevolgd worden hetzij in het auditorium hetzij online. 
 •  Voor de leden van het KLGOG zijn deze lezingen gratis!

U kunt enkel reserveren via het Gallo-Romeins museum 012 67 03 40 


Meer info:

                                          https://www.galloromeinsmuseum.be/nl/te-doen/lezingen/Lezingen-Spraakwater