Alle lezingen gaan door in het auditorium van het Gallo-Romeins museum

en vangen aan om 20 uur.(tenzij anders vermeld)

 

De toegang is gratis

 

 


 

 • donderdag 5 oktober:

  De archieven van de krijgsraad in Tongeren na WO II: collaboratie en bestraffing in Tongeren
  doorRombout NIJSSEN, rijksarchivaris.

  In 2021 verwierf het Rijksarchief te Hasselt de archieven van de krijgsraden van Hasselt en van Tongeren voor de periode vlak na de Tweede Wereldoorlog. In die periode waren de krijgsgerechten vooral bezig met het onderzoeken van de collaboratie en het bestraffen van de betrokkenen. De rijksarchivaris komt ons vertellen over de inzichten die de inventarisatie van de dossiers opgeleverd heeft over de collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog in de stad en de dorpen van Tongeren.

 • donderdag 2 november:

  Hoe Adolf Hitler Duitser werd door Alain Collette, voorzitter KLGOG.

  Tot 25 februari 1932 was Adolf Hitler de leider van een belangrijk geworden politieke partij in de Weimarrepubliek zonder Duits staatsburger te zijn. Sedert 1925 en vooral vanaf 1929 werd getracht dit doel langs diverse wegen /omwegen te bereiken ondermeer de piste hem tot Gendarmeriekommissar te benoemen. Na enkele korte beschouwingen over het begrip staatsburgerschap, Hitlers jeugd en zijn eerste stappen in de politiek wordt concreet ingegaan op het bekomen van een Duitse pas.Een initiatief dat de wereldgeschiedenis zou veranderen.

 • donderdag 7  december: In Memoriam 
 • donderdag 1 februari: 
 • donderdag 7 maart: Alden Biesen en Tongeren door Stefan Lycops.
 • donderdag 7 maart:
 • donderdag 4 april: Doodsoorzaken en epidemieën in de 19de eeuw door Katrien Bruggeman.
 • donderdag 2 mei:
 • donderdag 6 juni:
 • De lezingenreeksSPRAAKWATER’ start in oktober en kan gevolgd worden hetzij in het auditorium hetzij online. 
 •  Voor de leden van het KLGOG zijn deze lezingen gratis!

Het GRM vraagt dat de leden van het KLGOG zich steeds aan de balie aanmelden voor het gratis bijwonen van elke lezing!


Meer info:

                                          https://www.galloromeinsmuseum.be/nl/te-doen/lezingen/Lezingen-Spraakwater